For mere info kontakt os på

(+45) 33 21 20 03

Henvisning

Henvisning fra egen læge / Sygesikringen

Henvisning gives til mindre operationer, der er lægeligt begrundet, dvs. det, der skal fjernes, giver anledning til gener, eller vil give gener på sigt. Du kan medbringe henvisningen eller den kan sendes elektronisk direkte til os.

Når du har fået en henvisning fra din egen læge ringer du og bestiller tid til en kort konsultation. Her ser kirurgen på dig, og vi aftaler en tid for din operation samt en senere tid til at få fjernet tråde/kontrol. Kommer du langvejs fra, kan vi lægge konsultation og operation i samme seance, så du slipper for to lange rejser. Trådene kan i disse tilfælde fjernes af egen læge.

Forsikringselskaber og Sygeforsikring Danmark

I særlige tilfælde kan dit forsikringsselskab gå ind og dække dine omkostninger også i forhold til kosmetisk kirurgi, da der kan være grænsetilfælde. Spørg dit forsikringsselskab om dine muligheder.