Muskelafslappende injektion

Patientinformation

Patientinformation ved muskelafslappende injektioner / botoxbehandlinger

Hvordan udføres behandlingen?
Botulinum-toxin (Botox) gives ved injektion med en engangssprøjte med en meget tynd spids. Fordi sprøjtespidsen er så tynd, er det kun forbundet med meget lidt ubehag ved behandlingen. Mange patienter beskriver følelsen som et myggestik. Behandlingen tager ca. 15 minutter, afhængigt af hvor mange områder man ønsker at få behandlet. Man kan genoptage arbejdet og andre daglige gøremål umiddelbart efter behandlingen. De første 3-4 timer bør man ikke gnide eller massere det behandlede område. Derimod er det kun positivt for behandlingen at bruge musklerne så meget som muligt den første dag efter behandlingen. Efter injektionen tager det 2-3 dage før behandlingen begynder at virke og indtil 7 dage før man får fuld effekt.

På hvilke områder bruges botulinum-toxin?
I princippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles. ”Vredes-rynken” i panden mellem øjenbrynene er den rynke som oftest bliver behandlet. Nogle andre områder er ”kragefodsrynker” på ydersiden af øjnene og tværs over de vandrette linjer i panden.

Hvor længe varer effekten af rynkebehandlingen?
En fordel ved behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gennemsnit 3-5 måneder efter første-gangs behandlingen. Efter dette kan du afgøre om du ønsker at gentage behandlingen og evt. også få behandlet andre områder. For at vedligeholde optimal effekt bør du påregne at gentage injektionerne 2-3 gange pr. år. Resultaterne fra de første videnskabelige studier med botulinum-toxin brugt mod rynkebehandling, tyder imidlertid på at effekten varer længere efter hver ny behandling. Sandsynligvis beror dette på at musklen, som bliver “lammet” bliver mindre og svagere efter hver behandling, som resultat af at den ikke bruges. En anden faktor som sandsynligvis også virker ind, er at du ubevidst ændrer mimik som følge af at enkelte små muskler er blokkerede.

Er rynkebehandling med botulinum-toxin en almindelig kosmetisk behandling?
I USA blev der i 1998 udført mere end 200.000 rynkebehandlinger med botulinum-toxin, i 1999 næsten 500.000 behandlinger og i år 2000 blev der udført mere end 1 million behandlinger. Dette gør denne slags rynkebehandling til den – uden sammenligning – mest almindelige behandling i USA. I Danmark og resten af Skandinavien er vi i dag i opstartsfasen, når det gælder denne nye behandlingsform.

Hvad med komplikationer og bivirkninger?
Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne give bivirkninger og komplikationer. Uønskede bivirkninger ved brug af Botox til rynkebehandling er imidlertid meget sjældne, selv efter at produktet har været brugt i over 10 år i 60 forskellige lande. Den almindeligste bivirkning er ømhed eller en lille blodudtrædelse/blåt mærke ved injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan midlet give en forbigående svækkelse af de nærliggende muskler. Der findes beskrevet tilfælde, hvor musklen som løfter øvre øjenlåg er blevet forbigående svækket i 1-2 uger. Fordi effekten af Botox ved rynkebehandling er forbigående er også bivirkningerne forbigående. Der er frem til i dag ikke rapporteret om blivende mén efter behandlingen.

Varighed: 3-6 måneder.

Vigtig information: Du skal vide, at du er velkommen til at tage en bisidder med (ven, veninde, familiemedlem) med til konsultationen. Du skal også vide, at du skal have 2 dages betænkningstid, inden du endeligt kan give samtykke til behandlingen.